18/06/2024
5

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT BẰNG KPIs, OKRs”

Quản trị hiệu suất, tối ưu nguồn lực, liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu tổ chức và mục tiêu cá nhân luôn là một trong những bài toán được quan tâm nhất của các doanh nghiệp. Với mong muốn đồng hành của đội ngũ những người làm Nhân sự trong việc xây dựng và

Đọc tiếp

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH BẰNG DỮ LIỆU”

10/06/2024

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA NEXTG2024 – SALES LEADERSHIP TRANSFORMATION

03/06/2024

RECAP BUỔI THỰC HÀNH VÀ LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH BẰNG DỮ LIỆU”

20/05/2024

KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG KPI & OKR TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN PHẦN MỀM 1OFFICE”

24/04/2024

[1ACADEMY x HSB] ĐÀO TẠO “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP BẰNG CÔNG CỤ OKRs”

20/03/2024

[1ACADEMY x SWINBURNE] ĐÀO TẠO PHẦN MỀM VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

27/02/2024

ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO”

31/01/2024
Zalo phone