1Training
Giải pháp nâng cao năng lực
quản trị tổng thể doanh nghiệp
Đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn dành cho HRD, HRM
Nâng tầm lãnh đạo, quản lý
Mang tới kiến thức quản trị doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực gồm nhân sự,
tài chính, kinh doanh, sản xuất,...
Quản trị doanh nghiệp thông minh
bằng dữ liệu
Nâng tầm lãnh đạo
toàn diện
Nâng cao vị thế HRD, HRM
Mang tới kiến thức quản trị nhân sự hiện đại, toàn diện, chọn
lọc phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất liên tục
Phát triển tổ chức
Xây dựng hệ thống năng lực linh hoạt
Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Thiết lập và quản trị ngân sách nhân sự
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc gắn kết, hiệu suất cao
Xây dựng văn hóa học tập và tổ chức học tập
Tối ưu hiệu suất quản trị theo nhu cầu doanh nghiệp
Đội ngũ chuyên gia với kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm thực chiến sẽ khảo sát và
“may đo”các khóa đào tạo chuyên sâu & sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Khảo sát nhu cầu đào tạo

Thiết kế bài giảng

Triển khai đào tạo

Đánh giá sau đào tạo

1A Training – Dẫn đầu bằng sự khác biệt!
Bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế cho lãnh đạo, quản lý
cấp cao đa lĩnh vực gồm nhân sự, tài chính, kinh doanh, sản xuất,...
Các chương trình đào tạo có tính ứng dụng, thực tiễn và cấp thiết cao đối với các doanh nghiệp.
Đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực chiến và liên tục cập nhật kiến thức quản trị mới.
Nội dung đào tạo tinh gọn, được đúc kết từ kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia quản trị hàng đầu.
Nâng cao năng lực quản trị cho 750+ C-level/Manager thuộc 500+ doanh nghiệp

Đăng ký tư vấn chuyên sâu cùng
1Academy ngay!

Đăng ký ngay

    Đăng ký nhận tư vấn 1Academy

    Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Academy mang lại

    Zalo phone