Ebook cung cấp kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản trị hiệu suất bao gồm các nội dung:
  • Giới thiệu về hệ thống Quản trị hiệu suất
  • Quản trị hiệu suất hiệu quả
  • Gợi ý bộ chỉ số đo lường (KPIs) theo phòng ban
  • Giải pháp thúc đẩy quản trị hiệu suất phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
  • Quản trị KPI và OKR với phần mềm 1Office
Với nội dung thiết thực và dễ hiểu, ebook “Quản trị hiệu suất – Chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá” là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp đang mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được thành công bền vững.
>> Các nhà quản trị vui lòng xem và tải ebook tại đây: EBOOK “QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT – CHÌA KHÓA GIÚP DOANH NGHIỆP BỨT PHÁ”

Tham gia group cộng đồng của 1Academy để cập nhật những tin tức & sự kiện mới nhất!

Zalo phone