Danh mục
25/04/2024
59

Sơ đồ PERT là gì? Hướng dẫn vẽ sơ đồ PERT hiệu quả

Sơ đồ PERT được phát triển ban đầu cho các dự án trong lĩnh vực quân sự. Hiện nay, sơ đồ PERT đã trở thành một phần quan trọng của quản lý dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó được nhắc đến là một trong những phương án quản lý dự án hiệu

Đọc tiếp
Zalo phone